aboutus
QC Hồ sơ

Chúng tôi sẽ làm mẫu trước khi sản xuất hàng loạt, và sau khi mẫu được duyệt, chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt. Kiểm tra 100% trong quá trình sản xuất; sau đó kiểm tra ngẫu nhiên trước khi đóng gói; chụp ảnh sau khi đóng gói.

Shenzhen Imore Technology Co., Ltd kiểm soát chất lượng 0

Chi tiết liên lạc